Städ & Hygien

För att ert kontor ska vara en effektiv arbetsplats krävs ett visst underhåll. Städ och hygien är en självklar del av detta. Vi erbjuder ett brett sortiment av hygien städ produkter som är av god kvalité och flertalet miljömärkta alternativ.